Lễ khởi công công trình Nhà xưởng Thread

KCN Đại Đăng, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 5.6ha bao gồm 3 nhà xưởng 50x90, 1 nhà xưởng 78x80, 1 nhà xưởng 8x80, hệ thống đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thread

Vai trò: Tổng thầu