Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trường Quốc tế Vdipha Trường PTTH Phú Mỹ Trường PTTH Nguyễn Khuyến Trường MG Rạch Giá
Kiến trúc trường học
Trong suốt một thời gian, giáo dục đã được cải cách mạnh mẽ từ mọi hướng thông tin trực tiếp cho đến mọi kinh nghiệm khác nhau để nâng cao quá trình học tập. Kiến trúc hỗ trợ việc này một cách hoàn hảo bằng mọi cách khác nhau để tiếp cận sư phạm. Với những kiến thức về kiến trúc đương đại, cộng thêm sự kết hợp giữa 2 trường phái kiến trúc khác nhau, những thiết kế về trường học luôn đảm bảo đầy đủ các tiêu chí dạy và học...